• Условия за публикуване

Условия за публикуване на обяви в www.active-imoti.com

Подаването на обява за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта www.active-imoti.com е безплатно.

Условия за ползване

 1. Всеки интернет потребител има възможност да подава безплатно обяви за търсене и предлагане на недвижими имоти в сайта на www.active-imoti.com, според тук посочените условия.

 2. Всеки интернет потребител, подал обява към www.active-imoti.com, се съгласява да предостави свои лични данни, (име, адрес, телефон за връзка, електронна поща, данни от лична карта за самоличност), които да бъдат използвани за сключване на евентуален договор за посредничество, както и във връзка с рекламата и/или организирането на сделка с имота.

 1. Всеки интернет потребител, подал обява в сайта на www.active-imoti.com, се съгласява съдържанието на обявата да бъде рекламирано от www.active-imoti.com и да бъде предоставяно на трети лица, агенти на недвижими имоти, брокери на недвижими имоти или крайни клиенти, с цел реализиране на желаната сделка с недвижим имот от подателя на обявата. www.active-imoti.com не предоставя на трети лица лични данни на потребителите, а единствено и само съдържание на обявите, вкл. подадения снимков материал.

 1. Всеки интернет потребител, подал или публикувал обява, се счита за уведомен, че може да му бъде предложено да сключи договор, по силата, на който www.active-imoti.com - като брокер на недвижими имоти има право на възнаграждение при реализиране на сделка с имот, съгласно условията на сключения договор.

 1. В случай, че потребителят откаже да сключи такъв договор, www.active-imoti.com има право да премахне обявата от своите сайтове. В този случай потребителят се съгласява, че не може да има претенции към www.active-imoti.com за причинени вреди и пропуснати ползи, както и всякакви други финансови претенции.

 1. Обявите се проверяват от администратор.

 2. Публикуването на обявата може да отнеме до 72 часа.

 1. www.active-imoti.com може да откаже публикуване на обява, като изпрати на потребителя уведомление за отказ на посочения e-mail за връзка или премахне обявата. Непубликуването на обява до  72 часа без да е изпратен отказ, се счита за мълчалив отказ.

 1. www.active-imoti.com не е длъжно да мотивира пред потребителите отказа си да публикува подадена обява.

 1. Въпреки задължителната проверка на публикуваната информация, администраторите на www.active-imoti.com не могат да бъдат предпазени от некоректни или злоумишлени действия от страна на потребителите - в този смисъл отговорност за верността на съдържанието и качествата на подадената информация, вкл. и за авторски права върху снимки и други елементи от съдържанието, носи подателят на обявата, идентифициран по име и/или телефон за връзка, имейл, IP адрес.

 1.  www.active-imoti.com има право да не публикува или да премахне във всеки един момент вече публикувана обява и когато:


    11.2. обявата съдържа реклама на стоки и услуги или връзки към външни интернет страници, или нецензурни текстове, обиди и квалификации;

    11.3. подадения снимков материал е некачествен, (малък размер на снимка, неясен фокус и др.);

    11.4. текстът на обявата или името на подателя са на латиница;

    11.5. потребителят публикува частна обява в качеството си на агент или брокер на недвижими имоти или с други комерсиални цели,

    11.6. потребителят подава дублираща обява /оферта, която вече е публикувана);

    11.7. обявата съдържа тел. номер с добавена стойност, без това да е конкретно и ясно посочено.

    12. www.active-imoti.com има право да блокира възможността за подаване или публикуване на обяви от потребители, които не се съобразяват с горепосочените изисквания.

    13. Администраторите на www.active-imoti.comимат право да редактират съдържанието на подадените обяви с оглед правилен правопис и стилова издържаност. 

    14. www.active-imoti.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие не публикуването или премахването на обяви или блокирането на потребители и потребителски акаунти.

    15. www.active-imoti.com не носи отговорност за публикуването на обяви, които нарушават Закона или законни интереси на трети страни, вкл. авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост.

   16. С подаването на обявата потребителят се съгласява с Условията за ползване.© 2017 Всички права запазениIzberisi.com - Система за управление на недвижими имоти - All rights reserved!!!
Top