КАЧЕСТВО И РАЗУМНИ ЦЕНИ
  • Проектиране

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

Проектантската дейност в АБВ БЪЛГАРИЯ ЕООД се осъществява от професионален екип от архитекти и инженери, с богат технически и практически опит, като всеки от тях гарантира професионализма си с Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на Камара на архитектите в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.

Ние се ангажираме с реализацията на даден инвестиционен проект от идеята на инвеститора до въвеждането в експлоатация, като преминаваме през всички фази:
  • Изготвяне на ПУП – ПР, ПЗ;
  • Изготвяне на идейни инвестиционни проекти;
  • Изготвяне на работни инвестиционни проекти по всички части: Архитектура, Геодезия, Конструктивна, Пътна инфрастуктура, Електрическа, ОВК, Озеленяване, ПБЗ, ПБ, ПУСО, ЕЕ, ВП и изпълнение на всички документални процедури за тяхното приемане и одобрение;
  • Последващ авторски надзор при реализацията на проекта.
Основен предмет на дейност е извършване на предпроектни проучвания и  цялостно проектиране на промишлени, административни и жилищни сгради, както и на инфраструктурни обекти. Компанията разполага с квалифициран инженерно - тенхнически персонал от доказани в областта архитекти и инженери, които са на разположение да консултират и удовлетворят и най - високите изисквания на нашите клиенти при изготвяне на инвестиционни проекти.

Фирмата разработва инвестиционни проекти с европейско финансиране, като консултира при изготвянето на проектни предложения при кандидатстване по европейски донорски програми.
© 2017 Всички права запазениIzberisi.com - Система за управление на недвижими имоти - All rights reserved.
Top